ຫຼັກສູດສະຖິຕິ

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບສະຖິຕິ
ສະຖິຕິ​ມີ​ຄວາມໝາຍ​ໄດ້​ສອງ​ຢ່າງ​ຄື: ສະຖິຕິ​ໃນ​ຖານະ​ທີ່ເປັນ​ຕົວ​ເລກຮຽກວ່າ​ຂໍ້​ມູນ​ສະຖິຕິ ​ແລະ ​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ວິທະຍາສາດ​ຮຽກວ່າວິຊາ​ສະຖິຕິ. ສະຖິຕິ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ນຳໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງມີຫຼາຍຄົນ​ຄິດ​ວ່າ ສະຖິຕິ​ໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວເລກເອີ້ນວ່າຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິເຊັ່ນ: ຈຳນວນ​ຄົວ ເຮືອນ​ທັງໝົດໃນ​ໜຶ່ງ​ແຂວງ,​ ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ຈຳນວນ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ນ້ຳ​ດື່ມ​ທີ່​ສະອາດ​ປອດ​ໄພ, ລາຍ​ຮັບ​ ແລະ ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ ຂອງ​ບັນດາ​ຄອບຄົວ, ອັດຕາ​ເງິນ​ເຟີ້ ​ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນວິຊາ​ສະຖິຕິ​ ແມ່ນ​ວິທະຍາສາດ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ, ການ​ປະມວນ​ຜົນ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ວິທີ​ການ​ວິ​ເຄາະ,​ ການຈັດຊັ້ນ, ການສັງລວມ (ສັບຊ້ອນ), ການນຳ​ສະ​ເໜີ, ການວິ​ເຄາະ ​ແລະ ການ​ຕີຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ເລກ. ສະຫຼຸບ​ໂດຍ​ຫຍໍ້, ສາມາດ​ເບິ່ງສະຖິຕິ​ ​ເປັນ​ແບບວິທະຍາ​ສາດ​ທາງ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ.

ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນສະຖິຕິ
ໃນນີ້ແມ່ນມີ​ຫຼາຍ​ສາຍ​ເຫດ​ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນ​ຮຸ່ນກ່ອນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້​ກ່າວ​ເອົາ​ໄວ້ວ່າ: ​ເປັນ​ຫຍັງ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ຮຽນ​ສະຖິຕິ. ​ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ເຮັ​ດ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ​ໄດ້ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ, ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ຄິດ​ທີ່​ມີ​ລັກສະນະ​ແບບວິພາກວິຈານ ​ແລະ ​ວິ​ເຄາະ ​ເພື່ອສະແດງໃຫ້​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ໄດ້ຮັບຮູ້​, ຈຳ​ເປັນຈຶ່ງຕ້ອງ​ຮຽນສະຖິຕິ ກໍ່ຍ້ອນ​ວ່າເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການ​ຕັດສິນ​ໃຈ (ນະ​ໂຍບາຍ) ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ເຮົາ​ດຳ​ເນີນ​​ໃນ​ຊີວິດ​ປະຈຳ​ວັນນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ທາງ​ສະຖິຕິ​ແບບ​ທີ່​ຖ້ວນ. ​ແຕ່​ສະຫຼຸບ ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນສັງຄົມແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຮຽນ​ສະຖິຕິ​ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ຕົກ​ເປັນ​ຄົນ​ຂາດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ (ມີບາງ​ຄົນ​ ຫຼື ເປັນປັນຍາຊົນ ຍັງຂາດການປັບ​ຕົວ​ທີ່​ດີ ແລະ ກໍ່ຍັງຂາດ ຄວາມສະດຸ້ງໄວໃນຫຼາຍໆດ້ານ).

ປະເພດຂອງສະຖິຕິ
ໃນວິຊາ​ສະຖິຕິ​ ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ​ສອງ​ພາກສ່ວນ​ຄື: (i) ສະຖິຕິ​ພັນ​ລະນາ (descriptive statistics)​ ແລະ(ii) ສະຖິຕິ​ອະນຸມານ ຫຼື ສະຖິຕິອ້າງອີງ (inferential statistics). ສະຖິຕິ​ພັນ​ລະນາ ປະກອບ​ດ້ວຍ​:​ ການ​ເກັບ​ກຳ (collecting), ສັງ​ລວມ (summarizing) ​ແລະ​ປຸງ​ແຕ່ງ (processing)​ ຂໍ້​ມູນ. ດັ່ງ​ນັ້ນ​, ສະຖິຕິພັນລະນາຈິ່ງ​ເປັນ​ແບບ​ການ​ທ່າຍ​ໂອນ (transform) ​ຂໍ້​ມູນຕົວ​ເລກ​ໄປ​ເປັນ​ຂ່າວສານ (information). ສ່ວນສະຖິຕິ​ອະນຸມານ ​ແມ່ນພື້ນຖານ​ສຳລັບ​ການ​ທຳນາຍ/​ການຄາດການ​ໄວ້​ລ່ວງ​ໜ້າ (prediction), ການ​ພະຍາກອນ (forecasts), ​ແລະ ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ (estimates) ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ການ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ການ​ທ່າ​ຍ​ໂອນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ໄປເປັນ​ຄວາມ​ຮູ້.  ກ່ອນ​ຈະ​ເລີ່ມ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະຖິຕິ​ພັນ​ລະນາ, ເຮົາຄວນສຶກສາ​ເຖິງ​​ຂໍ້​ມູນ​ ແລະ ປະ​ເພດຂອງຂໍ້​ມູນ.