ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

  • ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ສປ ຈີນ 157 ກມ, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບມຽນມາ ມີ 147 ກມ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ແຂວງອຸດົມໄຊ 250 ກມ ແລະ ທິດໄຕ້ຕິດກັບແຂວງບໍ່ແກ້ວ 100 ກມ, ມີເນື້ອທີທັງໝົດ 9.391 ກມ2
  • ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໃນປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ມີຫ້ອງການແຜນການແຂວງ ເຊິງມີໜ່ວຍງານສະຖິຕິຂື້ນກັບ. ຮອດປີ 1985 ໄດ້ປ່ຽນເປັນພະແນກແຜນການ ແລະ ການເງີນແຂວງ, ມາຮອດປີ 1992 ໄດ້ແຍກອອກຈາກ ການເງີນ ມາເປັນພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືຂື້ນກັບຫ້ອງວ່າປົກຄອງແຂວງ ສຳລັບສະຖິຕິໄດ້ມາເປັນຂະແໜງໜື່ງຂື້ນກັບພະແນກແຜນການ ຮອດວັນທີ 5/10/2012 ໄດ້ປະກາດເປັນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ແລະ ທັງໝົດໄດ້ແຍກອອກຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.