ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ວຽກງານ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທະ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະຕິບັດ ປີ 2018

ວຽກງານຖະແຫຼ່ງຂ່າວສື່ມວນຊົນ: ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາມີລາຍການຕ່າງໆອອກອາກາດທັງໝົດ 39 ລາຍການ;  ໃນນັ້ນ,  ມີລາຍການເປັນພາສາລາວ, ພາສາມົ້ງ ແລະ ພາສາກຶມມຸ; ຂຽນ ແລະ ອ່ານຂ່າວໄດ້ທັງໝົດ 1.859 ຂ່າວ  ທຽບໃສ່ແຜນການ ລື່ນແຜນ 10,65%; ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດໄດ້ 219 ຂ່າວ ເທົ່າກັບ 76,04% ຂອງແຜນການ; ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ລາຍການສະເໜີຂ່າວຕາມເຫດການໄດ້ 207 ຂ່າວ, ເທົ່າກັບ 86,25%, ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ວິທະຍຸແຂວງບໍ່ແກ້ວໄດ້ 191 ຂ່າວ, ອ່ານບົດຕ່າງໆຄັດຈາກໜັງສືພິມໄດ້ 221 ບົດ, ອ່ານສາລະໜ້າຮູ້ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆໄດ້ 547 ຄັ້ງ, ອ່ານກາບກອນໄດ້ 238 ກອນ, ສາຂາຂ່າວບັນດາເມືອງສົ່ງໃຫ້ລວມທັງໝົດ 623 ຂ່າວ, ລື່ນແຜນການ 8,15%, ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງແຂວງສົ່ງໃຫ້ 697 ຂ່າວ ລື່ນແຜນການ 21% ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຂວງບໍ່ແກ້ວສົ່ງໃຫ້ 183 ຂ່າວ.

ວຽກງານ ໂທລະພາບ: ໄດ້ປັບປຸງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ການຜະລິດລາຍການໄດ້ຂື້ນ; ຂຽນ ແລະ ອ່ານຂ່າວໄດ້ທັງໝົດ 1.283 ຂ່າວ, ລືນແຜນການ 33,64%; ແຜ່ພາບອອກທາງໂທລະພາບໃຊ້ສາຍໄດ້ 2.338 ຊົ່ວໂມງ ທຽບໃສ່ແຜນການ ລືນແຜນ 6,27%; ສົ່ງຂ່າວໃຫ້ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດໄດ້ 216 ຂ່າວ, ເທົ່າກັບ 90%, ສົ່ງຂ່າວໃຫ້ໂທລະພາບແຂວງບໍ່ແກ້ວ 190 ຂ່າວ, ລືນແຜນການ 5,55%, ສົ່ງຂ່າວໃຫ້ໂທລະພາບ ປກສ 16 ຂ່າວ, ຮັບຂ່າວຈາກແຂວງບໍ່ແກ້ວໄດ້ 226 ຂ່າວ; ຮັບຂ່າວຈາກບັນດາເມືອງ 445 ຂ່າວ, ລືນແຜນການ 15,88% ແລະ ສາຂາຂ່າວອ້ອມຂ້າງແຂວງໄດ້ 291 ຂ່າວ, ລືນແຜນການ 21,25%. ນອກນີ້, ຍັງມີລະບົບໂທລະໂຂ່ງ 287 ບ້ານ.

ວຽກງານ ວັດທະນາທຳ: ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງຫຼວງນ້ຳທາມີກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທຳ 6 ກຸ່ມບ້ານ; ໃນນັ້ນ:  ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ 2 ກຸ່ມບ້ານ, ເມືອງວຽງພູຄາ 2 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເມືອງນາແລ 2 ກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານວັດທະນະທຳມີ 280 ບ້ານ ໃນນັ້ນ, ປະກາດຮັບຮອງບ້ານວັດທະນາທຳໃນປີ 2018 ໄດ້ 9 ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານວັດທະນາທຳ 1 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວວັດທະນະທຳ 24.151 ຄອບຄົວ, ເທົ່າກັບ 35,75%; ມີໜ່ວຍວັນນະຄະດີສະໝັກຫຼີ້ນ 56 ໜ່ວຍ; ມີພະທາດທັງໝົດ 26 ດວງ ໃນນັ້ນ, ຍັງໃຊ້ໄດ້ 16 ດວງ, ມີຫົວວັດ 76 ຫົວວັດ; ໃນນັ້ນ, ມີວັດທີ່ໃຊ້ໄດ້ 67 ຫົວວັດ, ມີໜັງສືໃບລານ 3.043 ຜູກ, ມີ 1.779 ຫົວເລື່ອງ, ໜັງສືພາບສາ 148 ມັດ 169 ເລື່ອງ ແລະ ຄ້ອງບັ້ງ 150 ໜ່ວຍ; ແຫຼ່ງມໍລະດົກບູຮານສະຖານ 21 ແຫຼ່ງ ແລະ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາມູນເຊື້ອ, ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນາທຳຂອງຊາດ, ຂອງເຜົ່າ, ສະກັດກັ້ນວັດທະນາທຳທີ່ເປັນພິດໄພ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຊື່ອມເສຍແກ່ວັດທະນາທຳອັນດີງາມຂອງເຮົາ.

ວຽກງານ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ: ທົ່ວແຂວງຫຼວງນ້ຳທາມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີມີທັງໝົດ 109 ແຫ່ງ; ໃນນັ້ນ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 54 ແຫ່ງ, ວັດທະນາທຳ 44 ແຫ່ງ ແລະ ປະຫວັດສາດມີ 10 ແຫ່ງ; ມີບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 8 ບໍລິສັດ, ມີ 21 ໜ່ວຍບໍລິການ, ເພີ່ມຂື້ນ 1 ໜ່ວຍບໍລິການ, ມີໂຮງແຮມ ແລະ ຣີຊອດ 11 ແຫ່ງ, ເຮືອນພັກ 100 ແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ ລວມທັງໝົດ 210 ຫົວໜ່ວຍ, ເພີ່ມຂື້ນ 17 ຫົວໜ່ວຍແຫ່ງ, ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ແລະ ຜ່ານແຂວງຫຼວງນ້ຳທາມີທັງໝົດ 755.175 ເທື່ອຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ  ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,6%, ສະເພາະຜ່ານດ່ານສາກົນບໍ່ເຕ່ນທັງໝົດ 672.671 ເທື່ອຄົນ,  ໃນນັ້ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 14.910 ເທື່ອຄົນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນລາວ 4.900 ເທື່ອຄົນ, ຄົນຈີນ 297.133 ເທື່ອຄົນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາຍແດນລາວ 132.812 ຄົນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາຍແດນຈີນ 222.916 ເທື່ອຄົນ; ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຜ່ານດ່ານທ້ອງຖິ່ນປາງໄຮທັງໝົດ 113.504 ເທື່ອຄົນ, ຄົນລາວ 58.530 ເທື່ອຄົນ, ຄົນຈີນ 54.974 ເທື່ອຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂື້ນ 7%; ມີນັກທ່ອງທ່ຽວພັກແຮມຢູ່ຫຼວງນໍ້າທາທັງໝົດ 71.250 ເທື່ອຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 21%; ໃນນັ້ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 5.629 ເທື່ອຄົນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວ 39.633 ເທື່ອຄົນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ 25.988 ເທື່ອຄົນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ 230,17 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 12%.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
Iດ້ານຖະແຫຼງຂ່າວສື່ມວນຊົນ
- ສະຖານີວິທະຍຸ ລະບົບ FMແຫ່ງ6
- ສະຖານນີໂທລະພາບ ລະບົບ (ເຄເບີນ)ແຫ່ງ1
- ສະຖານີໂທລະໂຄ່ງຂອງລັດແຫ່ງ5
- ສະຖານີໂທລະໂຄ່ງຂະໜາດນ້ອຍ ( ໝູ່ບ້ານ )ແຫ່ງ0
- ຈຳນວນບ້ານມີໂທລະໂຄ່ງບ້ານ287
- ໂທລະທັດໜ່ວຍ22755
- ຈານຮັບສັນຍານດາວທຽມຊຸດ26153
- ຮ້ານຖ່າຍຮູບຮ້ານ24
- ຮ້ານສ້ອມແປງພາຫະນະສື່ມວນຊົນຮ້ານ10
- ຮ້ານຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນຮ້ານ27
IIດ້ານວັດທະນະທຳ
ດ້ານມໍລະດົກ
1ຈຳນວນ ວັດແຫ່ງ76
2ຈຳນວນ ທາດທີ່ຄົ້ນພົບແລ້ວແຫ່ງ26
3ຈຳນວນ ຄອງບັ້ງໜ່ວຍ150
4ໜັງສືໃບລານຜູກ3043
- ຈຳນວນເລື່ອງໃບລານເລື່ອງ1779
5ປື້ມສາ ຫຼື ພັບສາມັດ148
- ຈຳນວນເລື່ອງພັບສາເລື່ອງ169
6ແຫຼ່ງບູຮານຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກຂັ້ນແຂວງແຫ່ງ4
7ຖ້ຳທຳມະຊາດຖ້ຳ21
8ນ້ຳຕົກຕາດແຫ່ງ26
ວຽກງານວັດທະນາທຳມະຫາຊົນ
- ຈຳນວນບ້ານວັດທະນະທຳບ້ານ280
- ຈຳນວນຄອບຄົວວັດທະນາທຳຄອບຄົວ24150
- ກຸ່ມບ້ານວັດທະນາທຳກຸ່ມ6
- ຫໍພິພິດຕະພັນ- ຫໍຫວ່າງສະແດງແຫ່ງ3
- ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງ1
- ຈຳນວນກອງສີລະປະສະໝັກຫຼີ້ນໜ່ວຍ56
- ຫໍສະໝຸດ (ມີແຕ່ຫ້ອງອ່ານ)ເມືອງ21
- ສູນວັດທະນະທຳເດັກແຫ່ງ1
- ປ້າຍຕ່າງໆແຜ່ນ561
- ວົງດົນຕີ, ເຄືອງສຽງວົງ21
IIIດ້ານທ່ອງທ່ຽວ
1ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຜ່ານດ່ານບໍ່ເຕ່ນທັງໝົດຄົນ659934672671
- ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຄົນ1544614910
- ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວຄົນ42594900
- ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຄົນ27214297133
- ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາຍແດນລາວຄົນ150886132812
- ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາຍແດນຈີນຄົນ219129222916
2ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຜ່ານດ່ານປາງໄຮທັງໝົດຄົນ131933113504
- ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວຄົນ7001358530
- ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຄົນ6192054974
3ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວພັກແຮມຄົນ7273571250
- ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຄົນ65975629
- ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວຄົນ4079239633
- ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຄົນ2534625988
4ໄລຍະການພັກເຊົ່າຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຫຼວງນ້ຳທາວັນ2.372.37
- ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນວັນ44
- ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວວັນ22
- ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນວັນ1.121.12
5ໄລຍະການພັກເຊົ່າຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຜ່ານດ່ານວັນ1331.33
- ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນວັນ22
- ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວວັນ11
- ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນວັນ11
6ອັດຕາການໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວສະເລ່ຍຕໍ່ວັນຢູ່ຫຼວງນ້ຳທາໂດລາ4848
- ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນໂດລາ3535
- ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວໂດລາ3232
- ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນໂດລາ7878
7ອັດຕາການໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວສະເລ່ຍຕໍ່ວັນຜ່ານດ່ານໂດລາ3131
- ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນໂດລາ3535
- ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວໂດລາ2121
- ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນໂດລາ3939
8ລາຍຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວພັນໂດລາ31396.80330945.69
IVຈຳນວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດແຫ່ງ123109
- ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດແຫ່ງ5355
- ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາແຫ່ງ5644
- ທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດແຫ່ງ1410
Vວຽກງານຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ
ດ້ານການບໍລິການ
1.1ຈຳນວນໂຮງແຮມ ແລະ ຣິຊອດທົ່ວແຂວງແຫ່ງ1111
- ຫ້ອງນອນຫ້ອງ392392
- ຕຽງນອນຕຽງ6051707
2ຈຳນວນເຮືອນພັກທົ່ວແຂວງແຫ່ງ9398
- ຫ້ອງນອນຫ້ອງ12561310
- ຕຽງນອນຕຽງ13321655
4ຈຳນວນຮ້ານອາຫານ ແລະ ກິນດື່ມແຫ່ງ167202
- ຄວາມສາມາດບັນຈຸແຂກຄົນ1683322975
5ຈຳນວນຮ້ານບັນເທິງທົວແຂວງແຫ່ງ198
- ຄວາມສາມາດບັນຈຸແຂກຄົນ20001500
6ຈຳນວນບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສາຂາບໍລິສັດບ/ສ88
- ໜ່ວຍບໍລິການນຳທ່ຽວພາຍໃນແຂວງໜ່ວຍ2121
- ພະນັກງານນຳທ່ຽວທ້ອງຖິ່ນ+ແຫ່ງຊາດຄົນ10095
- ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ52
ການລົງທຶນເຂົ້າໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກິນດື່ມ
1 ການລົງທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ170267163737
- ການລົງທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ132267125737
- ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ3800038000
*ການລົງທຶນ ດ້ານໂຮງແຮມ ແລະ ຣິຊອດລ້ານກີບ6515320523
*ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກິນດືມລ້ານກີບ9390489597
- ເຮືອນພັກລ້ານກີບ5474756810
- ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມລ້ານກີບ3374426963
- ຮ້ານບັນເທີງລ້ານກີບ54135824
*ບໍລິສັດ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການນຳທ່ຽວລ້ານກີບ1121015617
ການທ່ອງທ່ຽວແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
- ລາຍການທ/ຊ ແລະ ວ/ທ ບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມລ້ານກີບ149149
- ເສັ້ນທາງ ທ/ຊ ແລະ ວ/ທ ບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມລ້ານກີບ6565