ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ວຽກງານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ປະຕິບັດ ປີ 2018

ວຽກງານ ແຮງງານ:    ພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ມີໂອກາດໄປຮຽນຕໍ່ໄດ້ 928 ຄົນ, ຍິງ 279 ຄົນທຽບໃສ່ຄາດໝາຍສູ້ຊົນໄດ້ 1.023 ຄົນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 38%; ພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ບັນດາແຮງງານຢູ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆໄດ້ 1.399 ຄົນ ໃນນີ້: ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 313 ຄົນ, ຂະແໜງກະສິກຳ 378 ຄົນ ແລະ ການບໍລິການ 708 ຄົນ; ຈັດຫາງານທົ່ວແຂວງໄດ້ 2.339 ຄົນ ຍິງ 903 ຄົນ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍສູ້ຊົນໄດ້ 3.906 ຄົນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 58%; ຂຶ້ນທະບຽນ  ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 947 ຄົນ, ຍິງ 377 ຄົນ, ໃນນີ້, ມີແຮງງານຈີນ 806 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ຫວຽດ ນາມ 135 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ, ໄທ 4 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, (ຢີ່ປຸນ, ຮອນແລນ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ); ຕໍ່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 67 ຄົນ, ຍິງ 23 ຄົນ. ໃນນີ້,  ແຮງງານຈີນ 64 ຄົນ, ຍິງ 22 ຄົນ, ຫວຽດນາມ 3 ຄົນ ແລະ ແຮງງານຍີ່ປຸ່ນ 1 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ.

ວຽກງານ ປະກັນສັງຄົມ: ປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີພະນັກງານບຳນານທັງໝົດ 676 ທ່ານ, ຍິງ 179 ທ່ານ, ພະນັກງານເສຍອົງຄະທັງໝົດ 488 ທ່ານ, ຍິງ 24 ທ່ານ, ອອກບັດບຳນານໃຫ້ພະນັກງານ ຈຳນວນ 66 ບັດ, ພະນັກງານບຳນານເສຍຊີວິດ 18 ຄົນ, ພະນັກງານເສຍອົງຄະເສຍຊີວິດ 10 ທ່ານ ຮັບອຸດໜູນໝ້າຍ 12 ຄົນ, ຮັບອຸດໜູນກຳພ້າ 2 ຄົນ, ອຸດໜູນນາງໝ້າຍທັງໝົດ 59 ຄົນ.

ວຽກງານ ສັງຄົມສົງເຄາະ: ສຳເລັດການເກັບຂໍ້ມູນເດັກກຳພ້າ-ກຳພອຍທົ່ວແຂວງໄດ້ 1.182 ຄົນ, ຍິງ 508 ຄົນ, ຜູ້ເຖົ້າຂາດທີ່ເພິ່ງ 1.443 ຄົນ, ຍິງ 474 ຄົນ; ສຳເລັດການເກັບກຳຂໍ້ມູນປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອັກຄີໄພ 14 ບ້ານ, 15 ຄອບຄົວ 86 ຄົນ, ຍິງ 40 ຄົນ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ 2,81  ຕື້ກີບ,  ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລົມພະຍຸຢູ່ 2 ເມືອງສິງ 3 ບ້ານ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼື່ອປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອັກຄີໄພ ຢູ່ບ້ານທ້ຽວ ເມືອງວຽງພູຄາ ແລະ ບ້ານວຽງຄຳ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼື່ອປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານກໍເພນ ແລະ ບ້ານຈ່າເຂີນ ເມືອງສິງ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ມອບເຂົ້າສານໃຫ້ເດັກກໍ່ຳພ້າ-ກໍ່າພອຍ ທີ່ໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າກິນນອນແຂວງ ຈຳນວນ 78 ຄົນ, ຍິງ 34 ຄົນ, ເຂົ້າ 2.808 ກິໂລ, ມູນຄ່າ 0,21 ຕື້ກີບ,

ວຽກງານ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ: ຂຶ້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມໃຫ້ຜູ້ເກີດສິດໃໝ່ ພາກລັດໄດ້ 564 ຄົນ; ພິມ ແລະ ແຈກຢາຍບັດໃຫ້ຜູ້ເກີດສິດໄດ້ທັງໝົດ 556 ບັດ ໃນນີ້; ພາກລັດ 564 ຄົນ; ຂື້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໃໝ່ໄດ້ 6 ຫົວໜ່ວຍ, ຜູ້ອອກແຮງງານ 152 ຄົນ ທຽບໃສ່ຕົວເລກຄາດໝາຍສູ້ຊົນໄດ້ 38%  ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈໄດ້ 96 ຄົນ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍສູ້ຊົນປະຕິບັດໄດ້ 192%; ແກ້ໄຂເງີນອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆທີ່ຜູ້ປະກັນຕົນຮ້ອງຂໍໄດ້ ທັງໝົດ 505 ຄົນ, ໃນນີ້: ອຸດໜູນປະສູດລູກ 422 ຄົນ, ບຳເນັດອອກການ 29 ຄົນ, ອຸດໜູນເສຍຊີວິດ 57 ຄົນ, ປະຈຸບັນມີຜູ້ເກີດສິດຢູ່ໂຮງໝໍຄູ່ສັນຍາທັງໝົດ 17.306 ຄົນ, ໃນນີ້: ພາກລັດ 15.872 ຄົນ, ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ 1.434 ຄົນ.

ວຽກງານ ອົງການກາແດງ: ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼື່ອບັນເທົາທຸກຈາກວັດດອນຈັນ ຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ ມີ 19 ລາຍການ ລວມມູນຄ່າ 223,60 ລ້ານກີບ; ມອບຜ້າຫົ່ມ, ເຄື່ອງນຸງປະສົມ, ເຂົ້າສານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນຕ່າງໆໃຫ້ໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າ, ກອງບັນຊາການທະຫານ, ພະແນກການ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ລວມມູນຄ່າ ໃນການຊ່ວຍເຫຼື່ອທັງໝົດ 117,50 ລ້ານກີບ; ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກເລືອດທັງໝົດ 93 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 9.623 ຄົນ, ຍິງ 4.340 ຄົນ, ໄດ້ເລືອດທັງໝົດ 1.236 ຖົງ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ລຶນຄາດໝາຍ 12,36%; ຈ່າຍເລືອດໃຫ້ໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍທະຫານ, ໂຮງໝໍບັນດາເມືອງ, ສູນເລືອດອຸດົມໄຊ, ແລະ ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດທັງໝົດ 1.224 ຖົງ.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
1ແຮງງານພາຍໃນປະເທດຄົນ25002460
ໃນນັ້ນ: - ຍິງຄົນ945
2ແຮງງງານຕ່າງປະເທດທັງໝົດຄົນ1500820
ໃນນັ້ນ: - ຍິງຄົນ226
- ດ້ານກະສິກຳຄົນ167
- ດ້ານອຸດສາຫະກຳຄົນ350
- ດ້ານບໍລິການຄົນ303
8ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີຄົນ10764
10ຈຳນວນຄົນ ໃນຊວງເບ້ຍບຳນານຄົນ676
ອອກບັດບຳນານໃຫ້ພະນັກງານບໍຳນານໃນປີຄົນ66
12ຈຳນວນຄົນເສຍອົງຄະຄົນ488
15ດ້ານການພິການ:
- ຈຳນວນຄົນພິການແຂນ ຄົນ79
- ຈຳນວນຄົນພິການ ຂາຄົນ18
- ຈຳນວນຄົນພິການທາງສາຍຕາຄົນ3
- ຄົນຫູໜວກ, ປາກກືກຄົນ4
- ຄົນພິການຊ້ຳຊ້ອນຄົນ6