ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ວຽກງານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປະຕິບັດໃນ ປີ 2018

ວຽກງານ ໂຍທາ: ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກບູລະນະຮັກສາທາງເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມວຽກແກ້ໄຂສຸກເສີນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ R3,13N,3A,17A,17B ແລະ ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ 1501; ຕິດຕາມໂຄງການສ້ອມແປງຂົວຕີນຕົກ ຢູ່ເສັ້ນທາງ 13N; ສ້ອມແປງທາງເປັນກຳນົດຕາມເສັ້ນທາງ R3, 3A,17A,17B ແລະ ຕາມເສັ້ນທາງອື່ນໆ: ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງເລກທີ 13N (ຊາຍແດນອຸດົມໄຊ-ບໍເຕ່ນ) ປະຕິບັດໄດ້ 52,26%; ເສັ້ນທາງເລກທີ 17B (ແຕ່ເມືອງສິງ-ຊຽງກົກ) ປະຕິບັດໄດ້ 86,91%; ໂຄງການບູລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງຕາບຂຸມ-ປູຢາງ 2 ຊັ້ນເທດສະບານແຂວງໄດ້ 78%. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ອອກແບບສ່ວນປະສົມເບຕົງໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງຂອງແຂວງຕອນທາງແຕ່ ເມືອງວຽງພູຄາ ຫາ 3ແຈເມືອງ ແລະ ທົດລອງຄວາມທົນທານຂອງດິນ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆ ໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕາມເສັ້ນທາງອື່ນໆ ຂອງບໍລິສັດຮັບເໝົາ. ມີບ້ານທີ່ມີເສັ້ນທາງຍາວທັງໝົດ 2.190,7 ກມ ໃນນີ້ ທາງປູຢາງ 317 ກມ, ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງບ້ານກວມ 99,4%ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວແຂວງ.

ວຽກງານເສັ້ນທາງລົດໄຟ:ສໍາເລັດການໄກ່ເກຍ ແລະ ມອບພື້ນທີ່ ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຂອບເຂດໂຮງງານເຕົາດິນຈີ່ ແລະ ບໍລິເວນສາງຄຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ຂອງບໍລິສັດ LS ໄດ້ດໍາເນີນການ ກໍ່ສ້າງເສົາເຂັມ ເພື່ອກໍ່ສ້າງຮາກຖານຂົວໃຫຍ່ 3 ເສັ້ນ ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຈາກສະຖາ ນີນາເຕີຍ; ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນໂດຍລວມ( 6 ສັນຍາ) ສຳເລັດ 41,1% ໃນນີ້ ສັນຍາ 1 (ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ-ອຸດົມໄຊ)ໄດ້ 39,60%.

ດ້ານການຂົນສົ່ງໂດຍສານ: ບໍລິມາດຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍຕ່າງແຂວງໄດ້ 53.939 ເທື່ອຄົນ ແລະ ພາຍໃນແຂວງໄດ້ 18.198 ເທື່ອຄົນ, ອອກໃບຂັບຂີ່ຊົ່ວຄາວໄດ້ ດ່ານບໍ່ເຕ່ນໄດ້ 35.235 ຄັນ, ອອກໃບປະເພດ B ຢູ່ດ່ານບໍເຕ່ນໄດ້ 14.330 ຄັນ ແລະ ປະ ເພດ C ໄດ້ 21.028 ຄັນ, ອອກໃບປະເພດ B ຢູ່ດ່ານປາງໄຮໄດ້ 1.532 ຄັນ ແລະ ໃບປະເພດ C ໄດ້ 4.156 ຄັນ; ບໍລິການຖ້ຽວບິນຂື້ນ-ລົງ ສາຍພາຍໃນໄດ້: ການບິນລາວປະຕິບັດໄດ້ 588 ຖ້ຽວ, ສາຍການບິນລາວເດີນອາກາດໄດ້ 331 ຖ້ຽວ ແລະ ສາຍການ ບິນທະຫານໄດ້ 21 ຖ້ຽວ  ແລະ  ບໍລິການຜູ້ໂດຍສານຂາອອກ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການຖ້ຽວບິນການບິນລາວ ແລະ ຖ້ຽວບິນລາວເດີນອາກາດ ທັງໝົດໄດ້ 28.898 ເທື່ອຄົນ.

ດ້ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ:  ບໍລິມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນແຂວງ 81.415 ໂຕນ, ບໍລິມາດການສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ 114.480 ໂຕນ, ອອກໃບອະນຸຍາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 246 ຄັນ, ອອກໃບອະນຸຍາດຂົນສົ່ງໂດຍສານ 121 ຄັນ, ອອກໃບດຳເນີນທຸລະກິດຂົນສົ່ງທາງບົກ-ທາງນ້ຳໄດ້ 8 ຊຸດ, ອອກໃບອະນຸຍາດລົດຊະນິດ A ໄດ້ 36 ຄັນ, ອອກປື້ມຕິດຕາມແລ່ນລົດໂດຍສານໄດ້ 23 ຫົວ, ອອກໃບດຳເນີນທຸລະກິດສູນກວດກາເຕັກນິກລົດໄດ້ 1 ຊຸດ.

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີ່: ປະຈຸບັນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ມີພາຫະນະທີ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນທັງໝົດ 37.702 ຄັນ, ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນພາຫະນະໃໝ່ສະເພາະ ປີ 2018 ໄດ້ທັງໝົດ 2.266 ຄັນ ໃນນີ້, ລົດຈັກ 1.774 ຄັນ, ລົດເກງ 61 ຄັນ, ລົດກະບະ 208 ຄັນ, ລົດຈິບ 48 ຄັນ, ລົດຕູ້ 42 ຄັນ, ໂດຍສານ 16 ບ່ອນນັ່ງຂື້ນໄປ 13 ຄັນ, ລົດຫົວລາກ 18 ຄັນ, ລົດຫາງລາກ 15 ຄັນ, ລົດບັນທຸກຕ່ຳກວ່າ 7 ໂຕນລົງມາ 27 ຄັນ ແລະ ລົດບັນທຸກ 7 ໂຕນຂື້ນໄປ 47 ຄັນ; ໄດ້ຈັດຕັ້ງສອບເສັງໃບຂັບຂີ່     ໃໝ່ໄດ້ 6 ຄັ້ງ ມີຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງທັງໝົດ 494 ຄົນ ຄື: ເພດ B ມີ 193 ຄົນ, BC ມີ 140 ຄົນ, C ມີ 155 ຄົນ ແລະ  D ມີ 6 ຄົນ .

ວຽກງານເຄຫາ-ຜັງເມືອງ:  ສຳເລັດ   ການທາບທາມຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຢູ່ 5 ເມືອງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ, ການຂົນສົ່ງ, ການສະຫງວນທາງໃນເທສະບານແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງ; ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການ  ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການວິທິການບຳບັດນ້ຳເສຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ GMS2; ສຳເລັດ ການສັງລວມວຽກໂຄງການ   ພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອານຸພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ 2 ຕົວເມືອງຫຼວງນໍ້າທາຄື: ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ 9 ບ້ານ, ໂຄງການກໍ່ ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳທາ ແລະ ທາງເຂົ້າຫາຂົວສອງເບື້ອງ, ການກໍ່ສ້າງສວນສາທາລະນະ, ຕະຫຼາດກາງຄືນ ແລະ ເດີນກິລາໃນຮົ່ມ, ກໍ່ ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ແລະ ອ່າງບຳບັດນ້ຳເສຍ, ໂຄງການປັບປຸງຄຸ້ມຄອງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ອຸປະກອນກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ.

ວຽກງານນໍ້າປະປາ: ທົ່ວແຂວງມີການບໍລິການນ້ຳ 5 ພື້ນທີ່ບໍລິການ ແລະ 1 ເຂດ, ມີຈໍານວນບ້ານໃນພື້ນທີ່ບໍລິການ 89 ບ້ານ ມີປະຊາກອນ 72.737 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາ; ໃນນັ້ນ,  ໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາແລ້ວຈໍານວນ 70 ບ້ານ, ມີປະຊາກອນ 55.566 ຄົນ ເທົ່າກັບ 78% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນໃນພື້ນທີ່ບໍລິການ ຫຼື ເທົ່າກັບ 98% ຂອງປະຊາກອນເຂດເທສະບານແຂວງ, ເທສະບານເມືອງ; ມີຈຳນວນໝໍ້ແທກນ້ຳທັງໝົດ 12.016 ໜ່ວຍ, ສາມາດຜະລິດນ້ຳໄດ້ 2.370.322 ແມັດກ້ອນ, ຈຳໜ່າຍ 1.884.925 ແມັດກ້ອນ, ນ້ຳສູນເສຍ 485.397 ແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 20%; ປະຈຸບັນກໍາລັງກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ ແລະ ລະບົບໂຮງງານນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ເທດສະບານແຂວງ ສຳເລັດ 60%, ກໍ່ສ້າງນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານເມືອງລອງ ມີຄວາມສາມາດຜະລິດໄດ້ 1.500 ມ3/ມື້ ມາເຖິງປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ກໍ່ສ້າງລະບົບໂຮງງານ ແລະ ວາງທໍ່ນ້ຳປະປາສຳເລັດແລ້ວ 99,61%.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍແຜນການປະຕິບັດ ປີ 2018
I.ວຽກງານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
1ບໍລິມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າທັງໝົດໂຕນ374253.55195895
2ຈໍລະຈອນສິນຄ້າທັງໝົດໂຕນ.ກມ28558277843442375
3ບໍລິມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນທັງໝົດໂຕນ114480
4ຈໍລະຈອນສິນຄ້າຜ່ານແດນທັງໝົດໂຕນ.ກມ27475200
II.ວຽກຂົນສົ່ງໂດຍສານ
1ບໍລິມາດຂົນສົ່ງໂດຍສານທັງໝົດເທື່ອຄົນ95971101035
2ຈໍລະຈອນໂດຍສານຄົນ.ກມ1918034116737749
3ພາຫະນະຄັນ55322039
III.ວຽກງານນ້ຳປະປາ
- ຈຳນວນພື້ນທີ່ບໍລິການນ້ຳປະປາທັງໝົດແຫ່ງ5
- ຈຳນວນຄົວເຮືອນໃນພື້ນທີ່ບໍລິການຄົວເຮືອນ1384314207
- ປະຊາກອນໃນພື້ນທີ່ບໍລິການນ້ຳປະປາຄົນ7223372175
1ການຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ
- ຈຳນວນບ້ານທີຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາທົ່ວແຂວງບ້ານ7470
- ຈຳນວນບ້ານໃນເທດສະບານແຂວງທີຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາບ້ານ5755
- ປະຊາກອນທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາທົ່ວແຂວງຄົນ5656456015
- ປະຊາກອນໃນເທດສະບານເມືອງທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາຄົນ5109951182
- ຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາຄົວເຮືອນ1092210498
2ອັດຕາສ່ວນການຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ
- ອັດຕາສ່ວນບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາຕໍ່ຈຳນວນບ້ານໃນພື້ນທີ່ບໍລິການ%8778.651685393258
- ອັດຕາສ່ວນບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາຕໍ່ຈຳນວນບ້ານທົ່ວແຂວງ%2019.337016574586
- ອັດຕາສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ສົມໃຊ້ນ້ຳປະປາຕໍ່ຄົວເຮືອນທົ່ວແຂວງ%7974
- ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາຕໍ່ຄົວເຮືອນໃນພື້ນທີ່ບໍລິການ%
3ຈຳນວນໂຮງງານນ້ຳປະປາແຫ່ງ99
4ບໍລິມາດທີ່ຜະລິດໄດ້ແມັດກ້ອນ24581892370322
5ບໍລິມາດນ້ຳທີຊົມໃຊ້ແມັດກ້ອນ19796301884925