ຝືກອົບຮົມການກວດແກ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ປະຈຳປີ 2018

ໃນ​ຕອນເຊົ້າ ເວລາ 08:30 ນາທີ, ຂອງ​ວັນ​ທີ 13/01/2020 ຢູ່​ຫ້ອງປະຊຸມ ​ພະ​ແນ​ກ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ ​ໄດ້​​ຈັດການ ຝືກອົບຮົມການກວດແກ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ປະຈຳປີ 2018 ເປັນປະທານ​ໂດຍ ທ່ານ ຄຳຂອງ ອຽງບົວລາ ຫົວໜ້າຂະແໜງສະຖິສັງຄົມ ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ການຝືກອົບຮົມຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ວັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 13-17/01/2020 ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 19 ທ່ານ, ເປັນຍີງ 3 ທ່ານ, ໃນນັ້ນ ມີນັກສໍາມະນາກອນຈາກສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງທັງໝົດ 10 ທ່ານ, ຍີງ 3 ທ່ານ, ພະນັກງານຈາກສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ 4 ທ່ານ ຄູຝຶກຈາກສູນກາງ 1 ທ່ານ, ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ 1 ທ່ານ.

ການຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ອແມ່ນ ເພື່ອສ້າງ, ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັນໄດ້ແຕ່ສູນກາງຫາທ້ອງຖິ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາມາດສ້າງຖານ ແລະ ປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັັນ ແລະ ຈຳເປັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກວດແກ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ໄດ້ຈາກລະບົບການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບລາຍງານບໍລິຫານ, ສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເອກະພາບໃນການສ້າງເຄື່ອງມື​ການ​ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ການກວດແກ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມຸນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*